Gaëlle Vignaux (© Sylvie Ena)

Gaëlle Vignaux (© Syl­vie Ena)